Akupunktur

 

Hos Køgevejens Fysioterapi er Jesper uddannet i at give akupunktur. Han bruger flere forskellige former for akupunktur. Du kan læse mere om akupunkturformerne herunder.

 

 

Medicinsk akupunktur

Der har i de seneste år været rettet megen interesse omkring behandling af patienter med lidelser fra bevægeapparatet med nåleakupunktur.

 

I Sverige og Norge er det fysioterapeuter der behandler med akupunktur, da det er en naturlig ting at fysioterapeuter der har en indgående viden omkring muskelrelaterede gener, supplerer deres behandlingstilbud med nåle-akupunktur.

 

Alle landets fødeafdelinger (med undtagelse af Sønderjyllands amt) benytter akupunktur som smertebehandling til fødende kvinder.

Der er dokumenteret virkning af nåle-akupunktur på triggerpunkter i muskulaturen.

 

Modsat traditionel kinesisk akupunktur, som bygger på teorien om ”meridian-baner og akupunktur-punkter”, arbejder man med medicinsk akupunktur, på myogene triggerpunkter dvs. maksimale ømme punkter i en muskel.

 

Jeg vil kunne behandle smerter og nedsat bevægelighed i muskler. Det vil typisk være gener som spændingshovedpine, nakke/skulder smerter, rygsmerter, smerter i ben og fødder.

Akupunktur er meget effektivt mod tennisalbuer og achillesene-betændelse. Man bruger, i modsætning til kinesisk akupunktur, meget få nåle og stimuleringstiden er i små muskler, kort (5 til 10 sekunder) i store
muskler som ryg- benmuskler op til 20 min.

 

 

AcuNova og AcuLine

 

AcuNova - en stille revolution

Ny behandlingsmetode er ved at revolutionere helsebranchen.


Sidst i 1990´erne så et nyt behandlings-system dagens lys. Den nye metode fik navnet Akupunktur 2000 - for at undgå sammenblanding med kinesisk akupunktur, blev navnet ændret til AcuNova.

AcuNova virker via nervesystemet – i modsætning til kinesisk akupunktur, der virker via såkaldte meridianer.

En dansk akupunktør ved navn John Boel opdagede, at der i og omkring alle led findes punkter, der er ekstrem virksomme til behandling af smerter, organiske lidelser samt såkaldte uhelbredelige øjensygdomme – også i de tilfælde hvor lægevidenskaben har opgivet med ordene: ”Det må du lære at leve med”

 

Forskning

Medarbejderne hos Boel Akupunktur, samt en håndfuld videnskabsmænd med neurologen, dr. Poul Andersson i spidsen, brugte megen tid på at udforske det nye system.
Efterhånden som forskningen skred frem, blev de klar over, at AcuNova indeholdt nogle enestående potentialer, som man ikke før havde set indenfor noget andet kendt sundhedssystem.

 

Hvad er hemmeligheden bag AcuNovas´ succes?

En sund og rask krop ”reparerer” sig selv hele tiden. Denne naturlige helbredelsesproces kan undertiden stoppe f.eks. på grund af: Arvelige faktorer, forgiftning, stråler, alvorlig skade, trauma, virus og bakterier, mangel på micro næringsstoffer.

Hele hemmeligheden ved AcuNova er, at den kan genstarte den naturlige helbredelses-proces, når den er gået i stå – bortset ved mangel på micro næringsstoffer.
Eller med andre ord: AcuNova behandler årsagen til problemet – ikke symptomerne.

Da AcuNova således anvender naturens egen helbredelsesmetode, er der ingen bivirkninger forbundet med behandlingen.

 

Udbredelse

Siden den spæde start i slutningen af 1990erne, er der sket meget.
Hver uge bliver over 250.000 patienter verden over behandlet af de godt 4.000 alternative behandlere, læger og andre sundhedspersoner fra 50 lande, der har lært AcuNova.

Det fleste af disse patienter er opgivet af lægevidenskaben. De får således en ny chance for en bedre tilværelse.
AcuNova er blevet præsenteret på flere internationale akupunktur- og lægekongresser, fx i Kina, Schweitz, Østrig, Spanien og Sri Lanka hvor ”Det Åbne Internationale Universitet for Komplementær Medicin” hædrede John Boel med titlen: ”Århundredets Akupunktør” - som den første i verden.

Der afholdes 3-dages kurser i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Schweiz, Østrig og Spanien.

 

Hvad kan helbredes?

AcuNova er specielt velegnet til behandling af smerter – både kroniske og akutte fx sportsskader - samt blinde og svagsynede.

Erfaringerne viser således at AcuNova kan hjælpe:

Over 80 % af alle smerte-patienter.
83 % ”uhelbredelige” blinde og svagsynede

Kroniske patienter: godt 80 % - undtagen de patienter der har ernæringsmangel.


AcuLine - En videreudvikling af AcuNova (Akupunktur 2000)

Boel Akupunktur har afluret naturen endnu en hemmelighed.

Selvom det blev opdaget i 2011 er det tydeligt, at denne opdagelse får vidtrækkende følger for sygdomsbehandling fremover.

Da der er tale om en hel ny behandlingsmetode, har Boel akupunktur også givet den et navn: AcuLine.

 

Akupunkturpunkterne ligger i hånd-, albue-, fod- og knæled. Lokaliseringen af punkterne er inspireret af et tysk akupunktursystem, der hedder NPSO - de ligger altså ikke samme sted som AcuNova (A2000) punkterne.

Nogle kolleger og mange patienter bliver nok begejstret over at erfare, at AcuLine ikke er så smertefuld som AcuNova – man stikker ikke så dybt.

John Boel står for undervisningen på Akupunktur Universitet i Danmark, og her har nuværende elever testet AcuLine på en lang række patienter, de ikke kunne hjælpe med de andre metoder, de har lært de. De blev mildt sagt sagt chokerede over resultaterne.

 

Baggrundsviden – teori
En af de tyske elever på Akupunktur Universitet, dr. med. Nobert Dohr, er specialist i NPSO. Han har bl.a. forsket i NPSOs og AcuNovas indflydelse på hjernen og nervesystemet.

Da han så resultaterne af det nye AcuLine, blev han helt vild i varmen.

Efter at have undersøgt sagen, fandt han ud af en del af hemmeligheden ved det nye system.

Nedenstående baggrundsviden er delvis almen videnskab, og delvis inspireret af dr. Dohrs forskning i micro-systemer.

Udvikling af et foster
Fosterudviklingen består af en række nøje samordnede processer.
Som bekendt skabes kroppen ved celledeling. Den befrugtede ægcelle danner fosteret (embryoen) under udviklingen.

Som led i den fortsatte udvikling af fosteret dannes tre primitive lag af celler, kaldet kimblade, fra den indre cellemasse. Kimbladene benævnes efter beliggenhed i forhold til hinanden og fosteranlægets yder- og inderside for endoderm, mesoderm og ectoderm.

De første celler danner fosteranlæggets endoderm, mens de efterfølgende celler danner ektoderm.

Hos alle højerestående dyr sker der en fraspaltning af celler, der lejres mellem ekto- og endoderm som et mellemste kimblad, mesoderm - kimskiven er nu tre-laget.
Cellerne specialiseres således i forskellige typer med bestemte funktioner.

Endoderm danner tarmsystemet, ektoderm vores hud, nervesystem samt hjernen, og mesoderm danner knogler, brusk, nyrer og hjertet.
I mesodermen foregår desuden en række formdannende processer, som leder til en opbygning af legemet i segmenter.

Meget kort fortalt har såkaldte micro-akupunktur systemer har deres udspring i kimbladene. Næsten alle virker via endodermen - det gør NPSO også.

AcuNova er en undtagelse, idet den virker via ektodermen. Det er sikkert årsagen til AcuNovas store succes - hjernen og nervesystemet dannes i ektodermen.
Derfor vil en kombination af AcuNova og NPSO, omfatte både endodermen og ektodermen og giver derfor en enestående og hidtil ukendt symbiose virkning.

Der findes ikke andre kendte metoder, hvor to forskellige kimblade er involveret.

 

Erfaring
Indtil videre er AcuLine udelukkende været anvendt på smerte- og øjenpatienter. Praktiske forsøg har vist, at teknikken virker hurtigere, dybere og meget mere effektivt end andre hidtil kendte systemer.

De fleste af de øjenpatienter vi har prøvet AcuLine på, kan se en ekstra linie på synstavlen efter behandllingen.
Næsten alle smertepatienter, vi ikke har været i stand til at hjælpe med andre metoder, får øjeblikkelig smertelindring.

 


 

koegevejensfysioterapi.dk © 2008 • BrugerbetingelserKontakt