Osteopati

 

Osteopati er en medicinsk videnskab, som søger at genskabe menneskets korrekte funktion. Balancen mellem knogler, muskler og nervesystem stimuleres og gøres optimal ved hjælp af manuel behandling. En osteopat arbejder med kroppens funktionelle problemer og skaber en god ligevægt i kroppens forskellige systemer - nerver, muskler, knogler, organer, kranie - og alle de strukturer som har forbindelse til bindevæv samt blodkar og nerver. Udover dette rådgives der til en bedre sundhedstilstand.

En osteopat behandler kun med hænderne igennem manipulation, tryk og stræk - uden brug af medicin, nåle eller andre kirurgiske instrumenter.

Osteopati kaldes også manuel medicin, fordi en osteopat alene ved at bruge sine hænder stiller diagnose, lindrer smerter og fjerner de blokeringer, der generer og plager din krop og nedsætter din bevægelighed og udfoldelsesmulighed.

Osteopati er effektivt ved såvel akutte problemer som skader
og gener, der er opstået over længere tid.


Hvordan fungerer osteopati?

Ved at fjerne blokeringer og forbedre leddenes bevægelsesudslag og -kvalitet, korrigeres funktionsindskrænkninger og funktionelle forandringer i led og kroppens bløde væv.

Behandlingen hjælper til en forbedring af kredsløbet og drænagen i det berørte område, hvilket fremmer helbredelsen (ved at forbedre nærings- og ilttilførelsen til vævet og fjerne stofskifteprodukter/affaldsstoffer).

Nervernes funktion påvirkes ligeledes. Dette sker ved at nerver, der har siddet i klemme eller fået tryk, frigøres samt sikres en tilstrækkelig blodforsyning.

Osteopati er effektivt ved såvel akutte problemer som skader
og gener, der er opstået over længere tid.

 


Kort om Osteopati
Osteopater har behandlet patienter i over 120 år. Den første skole for osteopati blev åbnet i 1892 af Dr. A.T. Still. Dr. Still var praktiserende læge og utilfreds med de daværende behandlingsmetoder. Da han var ude af stand til at redde sine børn fra meningitis med den daværende medicin, udviklede dr. Still sit eget behandlingssystem baseret på kroppens struktur og funktion samt kroppens naturlige helbredelsesevne.

Osteopati er i udlandet i stigende grad en del af det traditionelle behandlingssystem.

I U.S.A. studeres osteopati som en del af medicinstudiet og i mange lande er osteopater statsautoriserede. Dette gælder f.eks. England, Portugal, Belgien, Holland, Finland, Australien, New Zealand, m. fl. Der er i øjeblikket flere lande i Europa der er tæt på statsautorisation såsom Frankrig og Norge.

Osteopati vinder i øjeblikket frem i mange europæiske lande. Uddannelsen er et universitetsstudie (BSc. (Hons) Ost. Medicine) i England. I resten af Europa, inklusiv Danmark, er det en efteruddannelse på læge-, kiropraktor- eller fysioterapistudiet. I år 2000 startede den første skole for osteopati i Danmark, men der er endnu kun få færdiguddannede osteopater i Danmark.

 

Osteopatisk filosofi
Hos en osteopat vil du blive behandlet ud fra 3 grundlæggende principper:

1) Din krop er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.
2) Din krop kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.
3) Din krops struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

Osteopaten har derfor specialiseret sig i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen - knogler, led, bindevæv, muskler, organer mm. - arbejder og påvirker hinanden.

På den måde undgår osteopaten at udføre traditionel symptombehandling.
Hvad nytter det f.eks. at løsne op for et led, hvis musklerne og bindevævet omkring dette led stadigvæk spænder? Netop ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater ved en osteopatisk behandling. Dette ses ofte allerede efter et kort behandlingsforløb.

Derfor slutter selve behandlingen ikke, før osteopaten så at sige har gjort sig selv overflødig. Når den optimale balance i kroppen er genskabt, vil osteopaten nemlig rådgive patienten omkring hvilke værktøjer og muligheder, det kan f.eks. være øvelser, der skal til for at fastholde denne optimale funktion.

 

Hvordan arbejder en osteopat? 
Osteopati er en videnskabelig helbredelsesmetode. Efter en udførlig samtale samt en klinisk og strukturel undersøgelse vil osteopaten fremlægge den bedst egnede behandlingsproces for den enkelte person. Osteopaten er trænet til at stille en klinisk diagnose, hvor der vil blive taget stilling til om en henvisning til læge eller anden specialist vil være nødvendig.
 
Osteopaten opnår sine resultater ved at arbejde med det muskuloskeletale, viscerale(indre organer) og kraniosakrale system og derudfra bruge et bredt udvalg af manuelle teknikker, der passer til den enkeltes behov:


Artikulation (passiv bevægelse af leddene) til at forbedre kvalitet og/eller omfang af ledbevægelsen.
Muskel-energi teknik bruger blidt patientens egne kræfter til at genskabe en balanceret muskelfunktion.
HVLA (kendt som løsning af led med impuls eller manipulation). Teknikker til genopbyggelse af bevægelse og funktion af et led (denne teknik producerer ofte en kliklyd).
Funktionelle-/fascielle-/muskelhindeteknikker. Disse teknikker arbejder med vævene, som bringes i en tilstand af afspændthed, så en frigørelse opnås. Disse teknikker er meget blide og bliver ofte brugt ved akutte tilstande.
Kranieteknikker. Disse teknikker arbejder via kroppens naturlige bevægelser, er meget blide og specielt velegnede til spædbørn, børn og skrøbelige patienter.
Organteknikker. For optimal funktion af organet stimuleres ophænget samt kar- og nerveforsyningen. Organets fascie frigøres fra tilstødende strukturer, så egenbevægelse og bevægelse i forhold til omkringliggende væv reetableres.

Ved at vælge en eller flere passende teknikker til den individuelle patient, er osteopaten i stand til at behandle et bredt spektrum af sygdomme m.m. for patienter i alle aldre.
I sidste ende er målet med osteopati at få genoprettet den fysiske balance og derved frigøre kroppens egne selvhelende mekanismer.
Undervejs inddrages patienten aktivt i processen, således at patientens kropsbevidsthed
øges. Patienten får derved lettere ved at holde fast i forbedringerne og kan forebygge senere skavanker.


  

Hvad behandler en osteopat? 

Din osteopat er blandt andet trænet til at behandle patienter med:


• Nakke- og rygsmerter
• Torticollis
• Piskesmæld
• Diskusprolaps
• Sportsskader
• Hovedpiner og migræne
• Fysiske og mekaniske problemer i relation til astma
• Slidgigt
• Iskias
• Halebenssmerter
• Skulder-, albue- og håndledsproblemer
• Musearm
• Tennisalbue
• Golfalbue
• Karpaltunnelsyndrom
• Frossen skulder
• Senebetændelse
• Hofte-, knæ og ankelproblemer
• Bækkenløsning
• Hælspore
• Akillessenebetændelse
• Platfod (funktionel)
• Løberknæ
• Bihulebetændelse
• Problemer fra muskler og skelet i forbindelse med menstruationssmerter
• Andre strukturelle problemer
• Fordøjelsesproblemer
• Gynækologiske problemer
• Skævt kranie efter fødsel
• Stress

Din osteopat kan fortælle dig om din tilstand vil reagere på osteopatisk behandling, og vil afholde sig fra at behandle, hvis der er nogle symptomer, som taler imod dette.


 
Uddannelse 
I Europa studeres osteopati på individuelle skoler. Der findes endnu ingen etablerede skoler i Danmark, så hvis man ønsker at studere til osteopat, skal man til udlandet for at finde en skole. Der findes både skoler i England, Belgien, Italien og Sverige. Igennem de sidste 10 år har fysioterapeuter, kiropraktorer og læger dog haft muligheden for at studere osteopati i Danmark via et belgisk akademi. Dette gøres således som et 5-årigt deltidsstudie, hvor den studerende går i skole ca. 10 fulde weekender (fredag-søndag) pr. år. Uddannelsen er delvist funderet som et selvstudie, hvor der mellem studieweekenderne også studeres og arbejdes praktisk på klinikker med de lærte teknikker og betragtninger. Der er teoretisk og praktisk eksamen hvert år, som skal bestås. Efter 5. år, skal der udfærdiges en videnskabelig hovedopgave, som skal godkendes af 3 osteopater. Herefter skal man til Ghent i Belgien, hvor man foran en international jury skal til en kombineret mundtlig eksamen i patologi og praktisk eksamen i teknikker fra hele uddannelsen. Her er det ikke ualmindeligt, at der er en dumpningsprocent på 30.

I andre europæiske lande er osteopati hovedsagligt et fag, hvor den studerende efter endt studentereksamen (eller tilsvarende) gennemgår et 4-6 årigt fuldtidsstudie.
I USA er uddannelsen til osteopat integreret i medicinstudiet. Når man studerer til læge, vælger man på et tidspunkt i studiet speciale, og en osteopatisk doktor (D.O.) er her således specialist i manuel behandling. Der findes i dag over 70.000 osteopater i USA, både som praktiserende læger og på hospitaler og uddannelsesinstitutioner.

Information omkring uddannelsen i England kan findes på følgende side www.osteopathy.org.co.uk 

Og den belgiske skole IAO, som kører uddannelsen i Danmark kan findes her www.iao.be

Yderligere information

For yderligere information omkring osteopati, og om hvor du kan finde en osteopat henvises til Danske osteopaters hjemmeside www.danskeosteopater.dk

 

 

Osteopati og refundering af osteopatisk behandling

I andre lande som bl.a. Belgien og Holland kan man få en del af behandlingsudgifterne refunderet, hvis din osteopat er anerkendt af det nationale register for osteopater.
 I Danmark er der endnu ikke noget tilskud fra den offentlige sygesikring til trods for, at det er en international godkendt videreuddannelse for læger, kiropraktorer og fysioterapeuter, men nogle få sundhedsforsikringer og forsikringsselskaber betaler eller giver tilskud til behandlingen.
Behandlingen varer typisk 25 minutter. Hvis behandlingen udelukkende er osteopatisk koster  den 350 kroner.
Hvis den osteopatiske behandling kun er en del af en almindelig fysioterapeutisk behandling, gives der tilskud fraden offentlige sygesikring og sygesikringen Danmark til den fysioterapeutiske del af behandlingen. Prisen vil da være 315 kroner, som er nuværende takst (1/10-2014) for normal fysioterapeutisk behandling på 165 kroner  + et tillæg på 150 kroner for osteopati.

 

 

Osteopat eller ikke osteopat

Danske Osteopater registrerer færdiguddannede (D.O.) osteopater i Danmark. Foreningen ønsker at fremme kendskab til osteopati og gøre osteopati til en del af det danske behandlingssystem.

Titlen D.O. refererer i Europa til `Diplom i Osteopati´ og opnås ved at afslutte den 4-6 årige osteopatuddannelse med en hovedopgave og en efterfølgende bestået eksamen i faget osteopati ved en international jury.

Der ses desværre eksempler på behandlere der bruger titlen osteopat uden at besidde dette diplom. Da hverken `osteopat´ eller titlen `osteopat D.O.´ på nuværende tidspunkt er beskyttet i Danmark har foreningen oprettet et register over registrerede osteopater i Danmark. Dette er registreret og beskyttet under titlen M.R.O.DK. (medlem af registrerede osteopater i Danmark). Danske Osteopater kan garantere for disse osteopaters uddannelse og at de besidder diplom i osteopati. Man bør derfor som patient altid sikre sig, at en osteopatisk behandler bærer titlen `osteopat D.O. M.R.O.DK´. 

Se registrerede osteopater på www.danskeosteopater.dk

I klinikken på køgevejens Fysioterapi arbejder Jesper Christiansen, som har været færdiguddannet fysioterapeut siden 2000 og osteopat D.O. M.R.O.DK siden 2008.

 

Samarbejdspartnere

 

Forsikringen "Helbred Ekstra" hos forsikringsselskabet If dækker 8 osteopatiske behandlinger i hvert forsikringsår. Behovet for behandling skal være lægeligt indikeret, og lægen hos If Assistance skal vurdere at behandlingen kan have helbredende effekt.

 

 

 

 

Ved tegning af tilvalgsdækning dækker IHI Bupa osteopatisk behandling.

 

 

 

koegevejensfysioterapi.dk © 2008 • BrugerbetingelserKontakt